Tagged: Chữa tiểu đường

Đừng bỏ hạt vải – chúng là “thần dược” trị bệnh tiểu đường 0

Đừng bỏ hạt vải – chúng là “thần dược” trị bệnh tiểu đường

Theo lương y Huyên Thảo, bài thuốc chữa tiểu đường từ hạt vải được các tạp chí có uy tín ở Trung Quốc như “Trung y tạp chí”, “Bắc Kinh trung y”, “Trung thành...