Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn không muốn giữ website wordpress của mình trên host hiện tại và muốn đổi sang một host khác an toàn, uy tín hơn nhưng vẫn muốn giữ tất cả nội dung và cài đặt thì phải làm thế nào? Có 2 cách: một là làm một cách
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account