Chính sách quyền riêng tư khuyenmaitieudung

Bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập đến khuyenmaitieudung.net là trách nhiệm rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tại khuyenmaitieudung, chúng tôi nhận ra rằng quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn là quan trọng. Dưới đây là thông tin về loại thông tin cá nhân nào chúng tôi nhận được và thu thập khi bạn sử dụng và truy cập khuyenmaitieudung và cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Về Log files

Cũng như hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu có trong tệp nhật ký. Thông tin trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ IP (giao thức internet), ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet, như AOL hoặc Shaw Cable), trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi (như Brave, Chrome hoặc Firefox), thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi và những trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi.

Về Cookies

Bạn có thể chọn tắt hoặc chọn lọc tắt cookie của chúng tôi hoặc cookie của bên thứ ba trong cài đặt trình duyệt của bạn hoặc bằng cách quản lý tùy chọn trong các chương trình như Norton Internet Security. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn có thể tương tác với trang web của chúng tôi cũng như các trang web khác. Điều này có thể bao gồm việc không thể đăng nhập vào các dịch vụ hoặc chương trình, chẳng hạn như đăng nhập vào diễn đàn hoặc tài khoản.

Xóa cookie không có nghĩa là bạn bị từ chối vĩnh viễn khỏi bất kỳ chương trình quảng cáo nào. Trừ khi bạn có các cài đặt không cho phép cookie, lần sau khi bạn truy cập trang web đang chạy quảng cáo, một cookie mới sẽ được thêm vào.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nhóm phát triển.