Cách sử dụng Jingling

Hướng dẫn c-h-e-a-t bằng Jingling tool kiếm tiền với PropellerAds

Hướng dẫn c-h-e-a-t bằng Jingling tool kiếm tiền với PropellerAds
5 (100%) 2 votes

Want to monetize your website with maximum available options at one place than this post is for you. Today I am going to review Propeller Ads Media, which can help you to monetize your website and make you some good earnings. Make Money With PropellerAds.

Propeller Ads is one of the best and well known pop-under ad networks. Apart from pop-under ads Propeller Ads offer various other options to monetize your website. I will show you how you can make money with Propeller Ads.

Why you should use Propeller Ads?

Before starting I want to tell you why you should use Propeller Ads?

Propeller Ads is one of the fastest growing advertisement network based in Tortola, British Virgin Islands. They focus on 100% fill rate for publishers with maximum eCPM rates. Propeller Ads is also popular among advertisers as they focus on maximum ROI for the advertiser.

Propeller Ads Auto optimize campaigns to get best ROI and CPM rates. They are one of the highest fill rates with highest CPM rate providers in the industry. This means publisher’s ad space will get 100% fill rate and high CPM rates which will help them to make more money. Propeller Ads eCPM rates can be between $0.25 to $10 depending on the ad type and location.
Publishers place Propeller Ads on their website and Propeller Ads auto optimize the ads and shows high converting ads with high CPM rates. Publishers are paid on CPM basis which can be calculated like this.

Say you placed pop-under ads on your website. You get 5000 visitors per day, and average pop-under ads CPM rate is $2 then you will earn:

If only one pop-under ad is served to a visitor it will be 5000 ads / 1000 which will be 5 x $2 per CPM = $10 earning per day. (Please note CPM rates, how many time ad shown totally depend on site traffic location, etc. earning can vary)

Ad Formats

Propeller Ads is popular for Pop-under ads, but they do offer various types of ad formats. Let’s have a look how you can monetize your website with Propeller Ads.

Pop-under: Pop-under ads open a browser window behind the main (working) browser window. This is a full page ad, means advertiser’s website is opened in this window. Your site visitors don’t need to click on any banner or something; this window will open automatically as your site loads. You can expect very good CPM rates for Pop-under ads that are normally $1+.
loading…Guide to making money with PropellerAds by Jingling Tool <== Lastest version 4.1.2, can download here (with unzip pw: 123456)

Một số lưu ý khi “chơi” PropellerAds với Jingling

 • Nên sử dụng các domain lâu đời.
 • Nên kéo thứ hạng alexa vào top ~1 triệu global.
 • Các site mới bắt đầu, chỉ nên chạy từ 1 – 2 jingling để kiếm được khoảng 2-4$/ngày.
 • Sau khi rút tiền được lần đầu thì gấp đôi gấp 3 lên.
 • Tốt nhất là chia ra nhiều site để chạy và làm ref cho nhau dễ sống hơn.
 • Bạn có thể áp dụng tuts cheat bằng jingling cho nhiều net popup khác nhưng cẩn thận, đừng lạm dụng.

Mô tả các chức năng của Jingling tool

 1. URL ID.
 2. Địa chỉ website.
 3. Lượng Visitor/Traffic.
 4. Chữ màu xanh nghĩa là nó hoạt động, còn màu đỏ là nó đang gặp vấn đề nào đó.
 5. Tùy chọn : [trái] tạm dừng hoặc khởi động lại; [phải] xóa liên kết.
 6. Tùy chọn: [trái] duyệt đúng lúc, [phải] nguồn Traffic  (xem chi tiết bên dưới).
 7. Tối ưu hóa (xem chi tiết bên dưới).
 8. Thêm mới Địa chỉ Web.
 9. Thêm Id URL hiện tại [tùy chọn].

Ở Phần Time Browsing (Chức năng cài đặt thời gian xem)

Cửa sổ chức năng này xuất hiện khi bạn click vào nút bên trái mục số 6 ở trên.

1. Khoảng thời gian : 0-23 giờ.
2. Tốc độ : 0% đến 100%.
3. Nút chức năng: [Save], [Đặt lại], [Default], [Cancel].

Ở phần Nguồn của traffic . Cửa sổ chức năng này xuất hiện khi bạn click vào nút bên phải mục số 6 ở trên.

Lựa chọn lượng traffic từ Trung Quốc

1. Tùy chọn : Bạn có thể lựa chọn tại các quốc gia như Trung Quốc (như hình trên)… Sau đó bạn chuyển qua  chọn các nút công cụ bên dưới.
2. Nút chức năng: [1] Lưu, [2] Thiết lập lại, [3] Mặc định, [4] Cancel.

Hình bên dưới là tùy chọn lượng traffic ở Châu Âu

Phần tối ưu hóa Cài đặt (Bảng điều khiển sẽ hiện ra nếu bạn nhấn vào mục số 7)

1. Địa chỉ / trang đăng nhập độc lập : Set IP: 1.1 nếu bạn chơi CPM/PTP, nếu chơi popad thì 1.2, hoặc 1.3.
2. Tự động truy cập: Được xác nhận bằng địa chỉ IP.
3. Làm mới: Nạp lại trang hiện tại.
4. Tái truy cập: Truy cập vào trang con, và mở trang gốc.
5. Phù hợp: Ghé thăm một trang với “phù hợp với chuỗi”.
6. Pop-up: Kích hoạt hoặc vô hiệu.  Đây là phần bạn nên sửa lại là 20 để chạy PropellerAds (vì bạn đã đặt mã popup trên trang web của bạn).
7. Chuyển đến: Kích hoạt hoặc vô hiệu (nếu bạn muốn chuyển hướng lưu lượng truy cập sau khi tải trang).
8. Chuyển đến bảng liệt kê.
9. Điểm đến Tùy chọn: [Thêm], [Delete].
10. URL tham khảo: Kích hoạt hoặc vô hiệu (“Từ” Traffic).
11. Liệt kê các referer.
12. Referer Tùy chọn: [Thêm], [Chỉnh sửa], [Delete].
13. Nút chức năng: [Save], [Cancel].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.